Arkitektens visjon

De nye boligene ligger i et sentralt og verneverdig småhusområde med sin klare identitet, langs Nidelva. Utgangspunktet for prosjektet er å være en attraktiv forbindelse mellom byen og elva.

Utforming av uterommet prioriterer integrasjon av prosjektet på bakkenivå med omgivelsene. De fleste leilighetene henvender seg mot en solfylt vest-himmel og utsikten mot Nidelva, som kan nytes fra de store balkongene.

Passasjene mellom bygningene tilrettelegger for integrering av det urbane med Nidelva. Byggene har et felles grøntområde med lekeplass mot vest. På siden mot byen oppstår en attraktiv møteplass med felles adkomst til de nye boligene. Prosjektet har en klar overgang mellom privat og offentlig sone som kommer frem igjennom bearbeidingen av landskapsplanen både mot bysiden og Nidelva.

Detaljering og fargevalg i prosjektet forsterker de romlige kvaliteter både utvendig og innvendig. Leilighetene har spesielt store vindusflater mot vest med utsikt mot Nidelva, og i karnapper mot øst. Karnappene gir større bruksareal og bedre lysforhold, samtidig som det er et arkitektonisk gjen- kjennbart element som knytter de tre byggene sammen.

Utvendig er fargevalget på fasader en moderne variant, inspirert av de verneverdige nabohusene. Bygningene kles med farget murpuss og malt trekledning.

Karakteristisk for området er vinduer som er markert med en farge som står i kontrast til fasade. Inspirert av det, så har vi valgt en gjennomgående kontrastfarge på vinduer, dører og balkonger i prosjektet, som fungerer som et bindeledd mellom de tre byggene.

TAG Arkitekter